Ikke medlem af folkekirken

Som medlem

Som medlem af Den Danske Folkekirke er du med i et kristent fællesskab og en kirke, der er understøttet af staten.
Folkekirken er evangelisk-luthersk. Udtrykket stammer fra reformationen i 1500-tallet,
hvor man fremhævede evangeliet for at afgrænse sin egen kirke i forhold til den katolske.
Og da Martin Luther blev startskuddet til reformationen har man kædet de to centrale ord sammen efter tanken om,
at evangeliet kom først og Luther derefter: evangelisk-luthersk.

Da man skrev Grundloven i 1849 bestemte man sig for at staten skulle støtte kirken i Danmark,
og derfor betaler du kirkeskat, og derfor sidder der i regeringen en kirkeminister.

Du er velkommen

Alle er velkomne til gudstjenester i folkekirken.
Du kan også deltage i kirkernes mange tilbud som f.eks. kirkekor, studiegrupper, babysalmesang,
spaghetti- og rockgudstjenester og meget andet.
Som medlem har du ret til konfirmation, at blive gift i kirken og ved livets afslutning at blive kirkeligt begravet eller bisat.

Vil du melde dig ind?

Du melder dig ind i folkekirken ved at blive døbt. Hvis du er medlem af et andet evangelisk-luthersk trossamfund i Danmark,
kan du blive medlem af folkekirken ved at tilslutte dig en menighed i folkekirken.
Hvis du er døbt i et evangelisk-luthersk trossamfund i udlandet, bliver du automatisk medlem af folkekirken,
når du flytter til Danmark, med mindre du meddeler, at du ikke ønsker det.
Er du døbt i et andet kristent trossamfund, kan du også blive medlem af folkekirken.

Hvis du har meldt dig ud, og gerne vil indmeldes i folkekirken igen, skal du kontakte din sognepræst.
Under alle omstændigheder er det en god idé at kontakte præsten i dit sogn, hvis du vil være medlem.

Vil du melde dig ud?

Hvis du vil melde dig ud, skal du tage personligt kontakt til præsten eller kirkekontoret i dit sogn.
Er du under 18 år, skal indehaveren af forældremyndigheden træffe beslutningen.
Er du fyldt 15 år, skal det dog ske med dit samtykke. Kirkebogsføreren registrerer udmeldelsen i kirkebogen.
Herved bliver den automatisk registreret i CPR-registret. Du får derefter tilsendt en ny fødsels- og dåbsattest
med en påtegning om, at du er udtrådt af folkekirken, og hvornår det er sket.

Melder du dig ud, har du ikke ret til kirkelige handlinger og din beslutning vil blive respekteret som en tilkendegivelse af,
at du ikke ønsker kirkens medvirken ved dine personlige mærkedage.
Du bør fortælle dine nærmeste om udmeldelsen og tale med dem om, hvordan du ønsker begravelse eller bisættelse.

Kun ét medlemskab

Du kan ikke på samme tid være medlem af folkekirken og et andet trossamfund.
Slutter du dig til et andet trossamfund, så ophører dit medlemskabet af folkekirken automatisk.
Du skal dog selv oplyse det til enten sognepræsten eller kirkekontoret for at oplysningen
kan registreres i kirkebogen – og dermed i CPR-registeret.

KONTAKT OS

Morsø Begravelsesforretning ApS
v/ Klausen

Nygade 11
7900 Nykøbing Mors

Tlf: +45 97 72 28 01
Mail: dbmartinklausen@mail.tele.dk
CVR: 27275842