Askespredning i havet

Din aske kan blive spredt over åbent hav, hvis du skriftligt har tilkendegivet et ønske om det.

Askespredningen skal foregå over åbent vand, det vil sige over havet eller over større fjorde eller bugter.
Det er ikke tilladt at sprede asken over en sø.

Det er de efterladte, som skal sørge for at få asken spredt, og spredningen af asken skal foregå på en måde,der ikke vækker opsigt. Det er ikke tilladt at sænke urner med aske i havet.

www.personregistrering.dk kan du efter 1. januar 2009 finde en blanket ”Spredning af aske over åbent hav”, som du kan udfylde og printe ud.

Læg den udfyldte og underskrevne blanket sammen med dine øvrige papirer,
som de efterladte får brug for i forbindelse med dødsfaldet

Det er ikke et krav, at du skal bruge blanketten. Du må gerne skrive dit ønske på almindeligt papir. Du skal blot sørge for at dit navn, adresse og cpr. nr. er anført på dit skriftlige ønske. Du skal også huske datering og underskrift.

De tilladelser, som Kirkeministeriet har givet frem til udgangen af 2008, vil fortsat være gældende. Hvis du allerede har fået en tilladelse fra Kirkeministeriet til, at din aske til sin tid kan spredes over åbent hav, så gælder denne tilladelse stadig, og du skal ikke foretage dig yderligere.

Den bestemmelse, som vedrører spredning af aske over åbent hav, findes i begravelseslovens § 3, stk. 3.

Den lyder:
Asken kan spredes over åbent hav, hvis afdøde skriftligt har ønsket dette. Kravet om skriftlighed kan fraviges, når det er utvivlsomt, at det var afdødes ønske, at asken skulle spredes over åbent hav. Begravelsesmyndigheden træffer afgørelse om, hvorvidt kravet om skriftlighed kan fraviges.

Fremsættes der indsigelse mod begravelsesmyndighedens afgørelse, og tages indsigelsen ikke til følge, forelægger begravelsesmyndigheden afgørelsen for skifteretten, der træffer afgørelse ved en kendelse, der ikke kan kæres.”

Hele begravelsesloven kan ses via dette link:
www.retsinformation.dk

KONTAKT OS

Morsø Begravelsesforretning ApS
v/ Klausen

Nygade 11
7900 Nykøbing Mors

Tlf: +45 97 72 28 01
Mail: dbmartinklausen@mail.tele.dk
CVR: 27275842